NOWY ZAWÓD – NOWE MOŻLIWOŚCI

KURSY LUBELSKIE

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Aktualności

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. Zapytanie ofertowe dot. kontynuacją Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zgodnego z podstawą programową kształcenia w zawodzie 311930 (Kwalifikacja ELE.10 Montaż urządzeń i...

czytaj dalej

O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowy zawód – nowe możliwości” skierowanym do mieszkańców województwa lubelskiego.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są bezpłatne i umożliwiają szybkie uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie się i zdobycie nowego, atrakcyjnego zawodu.  Kursy zawodowe trwają 2 semestry a zapisanie się do projektu jest bardzo proste – nie musisz zdawać żadnych egzaminów wstępnych, a jedynie dostarczyć dokumenty wymagane przy rekrutacji. Na kurs zawodowy może zapisać się każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma wykształcenie minimum podstawowe. Kursy są skierowane zarówno dla osób uczących się, pracujących jak i bezrobotnych.

Na koniec kursu otrzymujesz zaświadczenie o jego ukończeniu, a po zdaniu egzaminu państwowego – dyplom poświadczający kwalifikacje i uprawniający do pracy w danym zawodzie.

O projekcie

Projekt „Nowy zawód – nowe możliwości” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe przez firmę ATUM Sp. z o.o. w partnerstwie z firmą Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia – Marta Dajewska. Celem projektu jest w okresie 01.03.2019-28.02.2022 uzyskanie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez 133 osób, poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ) i uzyskanie możliwości potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez udział w egzaminach zewnętrznych przez 150 osób dorosłych (75K, 75M), z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kwalifikacji i uprawnionych do przystąpienia do egzaminów zawodowych, które zamieszkują województwo lubelskie (WL). Wszyscy uczestnicy projektu (UP) uzyskają po kursach możliwość zdania egzaminu zewnętrznego przy Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych (OKE) oraz zdobycia nowych kwalifikacji w zawodach wpisujących się w inteligentne specjalizacje (IS) i sektory szybkiego wzrostu (SSW) regionu wynikające z Regionalnej Strategii Innowacji WL do 2020. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 2 030 399,64 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich: 1 725 839,69 zł oraz wkład własny: 203 039,99 zł.

START OD WRZEŚNIA

Do przeszkolenia

Wartość projektu

Gwarantujemy Ci udział w zupełnie bezpłatnym rocznym dwusemestralnym kursie technika, po którym przystąpisz do egzaminu państwowego i zdobędziesz zawód. Nauczysz się zawodu i rozpoczniesz nową przygodę na swojej ścieżce kariery zawodowej.

Proponujemy naukę z kilku sektorów, dlaczego? Ponieważ zdajemy sobie sprawę z ich możliwości i przede wszystkim zapotrzebowania na nowych pracowników i kompetencje, które są niezbędne tylko w danym sektorze.

Roczna przygotowanie do zawodu to idealnie wykorzystany czas na zdobywanie doświadczenia. Oprócz realizowanych zajęć teoretycznych oraz praktycznych wykonasz staż zawodowy, który jeszcze bardziej zbliży Cię do wymarzonej pracy o dobrych zarobkach.

Zrealizowaliśmy już pierwszą edycję rocznych kursów technika, który okazał się ogromnym sukcesem pomimo trwającej pandemii. Uczestnicy otrzymali dawkę ogromnej wiedzy, która zagwarantowała pozytywne wyniku egzaminów końcowych

Dlaczego warto?

Miejsce realizacji kursów

Kraśnik
Lublin

Co otrzymasz po kursie?

 • zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem MEN potwierdzające ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, – po zdanych egzaminach zawodowych w ramach wybranych kwalifikacji w danym zawodzie absolwent KKZ uzyskuje świadectwo uzyskania kwalifikacji,
 • możliwość wystąpienia do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o uzyskanie tytuł Technika ( pozytywny wynik egzaminów na kwalifikacje plus świadectwo szkoły średniej);
 • w przypadku kursu Technika OZE, absolwencji mogą uzyskać w Urzędzie Dozoru Technicznego certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii dla wszystkich pięciu technologii (instalacje fotowoltaiczne, systemy grzewcze, pompy ciepła, kotły na biomasę oraz płytkie systemy geotermalne), bez szkolenia podstawowego i konieczności przystępowania do egzaminu w Urzędzie (oszczędność 12 585,05zł!)

Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Uczestnik, który ukończy kurs i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. Zdobycie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

NAUKI

ZAWÓD TECHNIKA

Kto może wziąć udział?

 • Osoby dorosłe (powyżej 18 r.ż.)
 • posiadające wykształcenie minimum podstawowe
 • zamieszkujące jeden z wybranych terenów województwa lubelskiego*
 • zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy.
 • osoby uczące się, pracujące jak i niepracujące
 • Z WYŁĄCZENIEM: osób prowadzących własną działalność gospodarczą

*Mieszkańcy powiatów: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski

Z WYŁĄCZENIEM miast i gmin: Lublin, Janów Lubelski, Parczew, Terespol, Włodawa, Szczebrzeszyn, Dęblin, Bełżyce, Poniatowa, Mełgiew.

Technik oze

Odnawialne Źródła Energii w Polsce z roku na rok nabierają większego rozpędu. Największe zainteresowania w OZE przekłada się na największe zarobki dla specjalistów z branży. Zostań częścią branży i zagwarantuj sobie dobrze płatną prace.

Technik usług kosmetycznych

Chcesz otworzyć swój gabinet kosmetyczny? Nauka na technika nauczy Cię przeprowadzać diagnozę kosmetyczną i przeprowadzać zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej oraz upiekszającej.

Technik informatyk

Najlepiej płatny sektor w Polsce to właśnie rozchwytywani informatycy, a szczególnie programiści, specjaliści od baz danych czy frontend masters. Nie zaczniesz przygody lepiej niż od nauki zawodu technika i sprawdzeniu kilku specjalizacji.

Technik logistyk

W XXI wieku wszystko opiera się na transporcie. Wg statystyk przynajmniej raz w miesiącu zamawiamy coś bezpośrednio z dostawą do domu. Logistyczne myślenie, zarządzania i dystrybucja sa umiejętnościami porządanymi.

Technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej

Czas trwania

2 semestry

Zawód

Technika specjalisty
kod zawodu: 514207

Ilość godzin

program MEN

Kwalifikacje

ELE.10 i ELE.11

l

Egzamin państwowy

przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Z

Umiejętności

Montażowe i uruchomienia

praktyka

Przez cały rok nauczymy Cię wykonywać montażu oraz uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej razem z eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W trakcie 819 godzin najwięcej czasu spędzisz podczas zajęć praktycznych i fizycznej nauki zawodu poprzez pełny montaż instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła.

kadra

Nasz zespół składa się z kilkunastosoobowej kadry, która od kilkunastu lat czynnie pracuje w branży odnawialnych źródeł energii. Dbamy o to, żeby nasi uczestnicy szkoleń i kursów otrzymywali najlepszą wiedzę w oparciu o naukę praktycznych umiejętności.

zawód

Dlaczego wiemy, że zdobędziesz nowy zawód? Ponieważ od 2014 roku przeszkolilismy ponad 5 000 specjalistów, którzy budują razem z nami branżę OZE. Szkoliliśmy największe firmy w Polsce na czele z Urzędem Dozoru Technicznego.

Zakres kształcenia

ELE. 10.
Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót.

 

ELE. 11.
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • monitorowania nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • oceny oddziaływania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

 

egzamin

państwowy przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych po pozytywnym zdaniu egzaminu

tryb

zajęcia realizowane w formie zaocznej, zjazdy średnio 2-3 razy w miesiącu, darmowy dostęp do platformy edukacyjnej z dodatkowymi materiałami, konieczność odbycia obowiązkowej praktyki w wymiarze: 160 h

Technik usług kosmetycznych

Czas trwania

2 semestry

Zawód

Technika specjalisty
kod zawodu: 514207

Ilość godzin

program MEN

Kwalifikacje

FRK.04

l

Egzamin państwowy

przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Z

Umiejętności

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

praktyka

Interesujesz się usługami kosmetycznymi i chcesz spróbować swoich sił? To nic nie kosztuje oprócz inwestycji Twojego czasu w naukę wykonywania zabiegów kosmetycznych. Zrealizuj rok technika i zacznij sama udzielać porad kosmetycznych.

kadra

Gotowa kadra specjalistów, którzy prowadzą swoje gabinety kosmetyczne lub poradnie. Każdy z modułów technika zostanie przeprowadzony przez wykwalifikowanego doradcę i praktyka, który wspomoże Twój proces nauki.

zawód

Dlaczego zdobycie zawodu jest tak ważne? Tytuł technika z pełnym wykształceniem sprawia, że jesteś lepiej pozycjonowanym specjalistą dostępnym na rynku. Odpowiednie uprawnienia to znak, że przeszłaś długą drogę żeby być w tym miejscu, realizując się w swoim gabinecie kosmetycznym.

Zakres kształcenia

FRK.04.
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
 • przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej;

 • wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających;

 • udzielania porad kosmetycznych;

 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego

 • język angielski branżowy

 

egzamin

państwowy przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych po pozytywnym zdaniu egzaminu

tryb

zajęcia realizowane w formie zaocznej, zjazdy średnio2-3 razy w miesiącu, darmowy dostęp do platformy edukacyjnej z dodatkowymi materiałami, konieczność odbycia obowiązkowej praktyki w wymiarze: 140 h

Technik logistyk

Czas trwania

2 semestry

Zawód

Technik specjalista
kod zawodu: 333107

Ilość godzin

program MEN

Kwalifikacje

SPL.01 i SPL.04

l

Egzamin państwowy

przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Z

Umiejętności

Obsługa magazynów i organizacja transportu

praktyka

Przygotujemy Cię praktycznie do obsługi magazynów, monitorowania poziomu zapasów, obsługi programów i prowadzenia dokumentacji magazynowej. Jednym z najważniejszych punktów Twojej nauki będzie umiejętność organizacji transportu i planowania procesów transportowych.

kadra

Najlepszą metodą nauki jest nauczanie na przykładach z życia, dlatego nasz zespół, to jedynie specjaliści logistycy i osoby zarządzające procesami w małych, średnich i dużych magazynach. Wiemy jak ważna jest praktyczna nauka, dlatego przekazujemy dostęp do specjalistów w swoich fachu.

zawód

W 2021 roku rynek logistyki w Polsce przeżywał jeden z niezwykle dynamicznego okresu wzrostu i rozwoju wszystkich ogniw łańcucha dostaw począwszy od powierzchni magazynowych, których rynek odnotował rekordowy popyt aż 4,8 mln mkw. To sprawiło, że najbardziej pooszukiwanym pracownikiem stał się technik logistyk.

Zakres kształcenia

SPL.01.
Obsługa magazynów
 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów,
 • obsługiwania programów magazynowych,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;

 

SPL.04.
Organizacja transportu
 • planowania procesów transportowych,
 • organizowania procesów transportowych,
 • dokumentowania procesów transportowych

 

egzamin

państwowy przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych po pozytywnym zdaniu egzaminu

tryb

zajęcia realizowane w formie zaocznej, zjazdy średnio2-3 razy w miesiącu, darmowy dostęp do platformy edukacyjnej z dodatkowymi materiałami, konieczność odbycia obowiązkowej praktyki w wymiarze: 280 h

Technik informatyk

Czas trwania

2 semestry

Zawód

Technika specjalisty
kod zawodu: 351203

Ilość godzin

program MEN

Kwalifikacje

INF.02 i INF.03

l

Egzamin państwowy

przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Z

Umiejętności

Programowanie, tworzenie, administracja

praktyka

Podczas rocznej nauki przygotujemy Cię w dwóch specjalizacjach: administracji i eksploatowania systemów komputerowych oraz lokalnych sieci komputerowych wraz z tworzeniem i administrowaniem stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

kadra

Najlepszą metodą nauki jest nauczanie na przykładach z życia, dlatego nasz zespół przygotuje Cię praktycznie do pracy w zespole, z którym możesz pracować nad tworzeniem aplikacji i stron internetowych w połączeniu z bazami danych.

zawód

Jednymi z największych widełek zarobkowych w Polsce może pochwalić się sektor IT. Samo wejście do branży jest trudne, dlatego ważne jest zdobycie wcześniej odpowiednich kwalifikacji, które zapewni Ci roczny technik informatyk.

Zakres kształcenia

INF.02.
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • administrowania systemami operacyjnymi,
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

 

INF.03.
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

 

egzamin

państwowy przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych po pozytywnym zdaniu egzaminu

tryb

zajęcia realizowane w formie zaocznej, zjazdy średnio2-3 razy w miesiącu, darmowy dostęp do platformy edukacyjnej z dodatkowymi materiałami, konieczność odbycia obowiązkowej praktyki w wymiarze: 280 h

Harmonogramy

Technik
Informatyk
KOD ZAWODU: 351203
KWALIFIKACJE:
INF.02 i INF.03
ROZWIŃ HARMONOGRAM KRAŚNIK
L.p. Data zajęć godziny
1 22.10.2022 8:00-18:00
2 23.10.2022 8:00-18:00
3 29.10.2022 8:00-18:00
4 30.10.2022 8:00-18:00
5 05.11.2022 8:00-18:00
6 06.11.2022 8:00-18:00
7 19.11.2022 8:00-18:00
8 20.11.2022 8:00-18:00
9 03.12.2022 8:00-18:00
10 04.12.2022 8:00-18:00
11 17.12.2022 8:00-18:00
12 18.12.2022 8:00-18:00
13 07.01.2023 8:00-18:00
14 08.01.2023 8:00-18:00
15 21.01.2023 8:00-18:00
16 22.01.2023 8:00-18:00
17 04.02.2023 8:00-18:00
18 05.02.2023 8:00-18:00
19 18.02.2023 8:00-18:00
20 19.02.2023 8:00-18:00
21 04.03.2023 8:00-18:00
22 05.03.2023 8:00-18:00
23 18.03.2023 8:00-18:00
24 19.03.2023 8:00-18:00
25 01.04.2023 8:00-18:00
26 02.04.2023 8:00-18:00
27 15.04.2023 8:00-12:00
28 16.04.2023
29 czerwiec EGZAMINY
ROZWIŃ HARMONOGRAM LUBLIN
L.p. Data zajęć godziny
1 12.11.2022 8:00-18:00
2 13.11.2022 8:00-18:00
3 26.11.2022 8:00-18:00
4 27.11.2022 8:00-18:00
5 10.12.2022 8:00-18:00
6 11.12.2022 8:00-18:00
7 14.01.2023 8:00-18:00
8 15.01.2023 8:00-18:00
9 28.01.2023 8:00-18:00
10 29.01.2023 8:00-18:00
11 11.02.2023 8:00-18:00
12 12.02.2023 8:00-18:00
13 25.03.2023 8:00-18:00
14 26.03.2023 8:00-18:00
15 15.04.2023 8:00-18:00
16 16.04.2023 8:00-18:00
17 22.04.2023 8:00-18:00
18 23.04.2023 8:00-18:00
19 06.05.2023 8:00-18:00
20 07.05.2023 8:00-18:00
21 13.05.2023 8:00-18:00
22 14.05.2023 8:00-18:00
23 20.05.2023 8:00-18:00
24 21.05.2023 8:00-18:00
25 CZERWIEC 2023 EGZAMINY
Technik
Usług Kosmetycznych
KOD ZAWODU: 514207
KWALIFIKACJE:
FRK.04
ROZWIŃ HARMONOGRAM KRAŚNIK
L.p. Data zajęć godziny
1 22.10.2022 8:00-18:00
2 23.10.2022 8:00-18:00
3 29.10.2022 8:00-18:00
4 30.10.2022 8:00-18:00
5 05.11.2022 8:00-18:00
6 06.11.2022 8:00-18:00
7 19.11.2022 8:00-18:00
8 20.11.2022 8:00-18:00
9 03.12.2022 8:00-18:00
10 04.12.2022 8:00-18:00
11 17.12.2022 8:00-18:00
12 18.12.2022 8:00-18:00
13 07.01.2023 8:00-18:00
14 08.01.2023 8:00-18:00
15 21.01.2023 8:00-18:00
16 22.01.2023 8:00-18:00
17 04.02.2023 8:00-18:00
18 05.02.2023 8:00-18:00
19 18.02.2023 8:00-18:00
20 19.02.2023 8:00-18:00
21 04.03.2023 8:00-18:00
22 05.03.2023 8:00-18:00
23 18.03.2023 8:00-18:00
24 19.03.2023 8:00-18:00
25 01.04.2023 8:00-18:00
26 02.04.2023 8:00-18:00
27 15.04.2023 8:00-18:00
28 16.04.2023 8:00-18:00
29 22.04.2023 8:00-18:00
30 23.04.2023 8:00-10:00
29 czerwiec EGZAMINY
ROZWIŃ HARMONOGRAM LUBLIN
L.p. Data zajęć godziny
1 12.11.2022 8:00-18:00
2 13.11.2022 8:00-18:00
3 26.11.2022 8:00-18:00
4 27.11.2022 8:00-18:00
5 10.12.2022 8:00-18:00
6 11.12.2022 8:00-18:00
7 14.01.2023 8:00-18:00
8 15.01.2023 8:00-18:00
9 28.01.2023 8:00-18:00
10 29.01.2023 8:00-18:00
11 11.02.2023 8:00-18:00
12 12.02.2023 8:00-18:00
13 26.02.2023 8:00-18:00
14 27.02.2023 8:00-18:00
15 11.03.2023 8:00-18:00
16 12.03.2023 8:00-18:00
17 25.03.2023 8:00-18:00
18 26.03.2023 8:00-18:00
19 01.04.2023 8:00-18:00
20 02.04.2023 8:00-18:00
21 15.04.2023 8:00-18:00
22 16.04.2023 8:00-18:00
23 22.04.2023 8:00-18:00
24 23.04.2023 8:00-18:00
25 29.04.2023 8:00-18:00
26 30.04.2023 8:00-18:00
27 06.05.2023 8:00-18:00
28 07.05.2023 8:00-18:00
29 20.05.2023 8:00-18:00
30 21.05.2023 8:00-18:00
31 CZERWIEC 2023 EGZAMINY
Technik
OZE
KOD ZAWODU: 311930
KWALIFIKACJE:
ELE.10 I ELE.11
ROZWIŃ HARMONOGRAM KRAŚNIK
L.p. Data zajęć godziny
1 22.10.2022 8:00-18:00
2 23.10.2022 8:00-18:00
3 29.10.2022 8:00-18:00
4 30.10.2022 8:00-18:00
5 05.11.2022 8:00-18:00
6 06.11.2022 8:00-18:00
7 19.11.2022 8:00-18:00
8 20.11.2022 8:00-18:00
9 03.12.2022 8:00-18:00
10 04.12.2022 8:00-18:00
11 17.12.2022 8:00-18:00
12 18.12.2022 8:00-18:00
13 07.01.2023 8:00-18:00
14 08.01.2023 8:00-18:00
15 21.01.2023 8:00-18:00
16 22.01.2023 8:00-18:00
17 04.02.2023 8:00-18:00
18 05.02.2023 8:00-18:00
19 18.02.2023 8:00-18:00
20 19.02.2023 8:00-18:00
21 04.03.2023 8:00-18:00
22 05.03.2023 8:00-18:00
23 18.03.2023 8:00-18:00
24 19.03.2023 8:00-18:00
25 01.04.2023 8:00-18:00
26 02.04.2023 8:00-18:00
27 15.04.2023 8:00-18:00
28 16.04.2023 8:00-10:00
29 czerwiec EGZAMINY
ROZWIŃ HARMONOGRAM LUBLIN
L.p. Data zajęć godziny
1 12.11.2022 8:00-18:00
2 13.11.2022 8:00-18:00
3 26.11.2022 8:00-18:00
4 27.11.2022 8:00-18:00
5 10.12.2022 8:00-18:00
6 11.12.2022 8:00-18:00
7 14.01.2023 8:00-18:00
8 15.01.2023 8:00-18:00
9 28.01.2023 8:00-18:00
10 29.01.2023 8:00-18:00
11 11.02.2023 8:00-18:00
12 12.02.2023 8:00-18:00
13 26.02.2023 8:00-18:00
14 27.02.2023 8:00-18:00
15 11.03.2023 8:00-18:00
16 12.03.2023 8:00-18:00
17 25.03.2023 8:00-18:00
18 26.03.2023 8:00-18:00
19 01.04.2023 8:00-18:00
20 02.04.2023 8:00-18:00
21 15.04.2023 8:00-18:00
22 16.04.2023 8:00-10:00
29 CZERWIEC EGZAMINY
Technik
Logistyk
KOD ZAWODU: 333107
KWALIFIKACJE:
SPL.01 I SPL.02
ROZWIŃ HARMONOGRAM KRAŚNIK
L.p. Data zajęć godziny
1 22.10.2022 8:00-18:00
2 23.10.2022 8:00-18:00
3 29.10.2022 8:00-18:00
4 30.10.2022 8:00-18:00
5 05.11.2022 8:00-18:00
6 06.11.2022 8:00-18:00
7 19.11.2022 8:00-18:00
8 20.11.2022 8:00-18:00
9 03.12.2022 8:00-18:00
10 04.12.2022 8:00-18:00
11 17.12.2022 8:00-18:00
12 18.12.2022 8:00-18:00
13 07.01.2023 8:00-18:00
14 08.01.2023 8:00-18:00
15 21.01.2023 8:00-18:00
16 22.01.2023 8:00-18:00
17 04.02.2023 8:00-18:00
18 05.02.2023 8:00-18:00
19 18.02.2023 8:00-18:00
20 19.02.2023 8:00-18:00
21 04.03.2023 8:00-18:00
22 05.03.2023 8:00-18:00
23 18.03.2023 8:00-18:00
24 19.03.2023 8:00-18:00
25 01.04.2023 8:00-18:00
26 02.04.2023 8:00-18:00
27 15.04.2023 8:00-18:00
28 16.04.2023 8:00-14:00
29 czerwiec EGZAMINY
ROZWIŃ HARMONOGRAM LUBLIN
L.p. Data zajęć godziny
1 12.11.2022 8:00-18:00
2 13.11.2022 8:00-18:00
3 26.11.2022 8:00-18:00
4 27.11.2022 8:00-18:00
5 10.12.2022 8:00-18:00
6 11.12.2022 8:00-18:00
7 14.01.2023 8:00-18:00
8 15.01.2023 8:00-18:00
9 28.01.2023 8:00-18:00
10 29.01.2023 8:00-18:00
11 11.02.2023 8:00-18:00
12 12.02.2023 8:00-18:00
13 26.02.2023 8:00-18:00
14 27.02.2023 8:00-18:00
15 11.03.2023 8:00-18:00
16 12.03.2023 8:00-18:00
17 25.03.2023 8:00-18:00
18 26.03.2023 8:00-18:00
19 15.04.2023 8:00-18:00
20 16.04.2023 8:00-18:00
21 22.04.2023 8:00-18:00
22 23.04.2023 8:00-18:00
23 06.05.2023 8:00-18:00
24 07.05.2023 8:00-18:00
25 13.05.2023 8:00-18:00
26 14.05.2023 8:00-18:00
27 20.05.2023 8:00-18:00
28 21.05.2023 8:00-14:00
29 CZERWIEC 2023 EGZAMINY

FAQ

Jakie formy wsparcia dopuszczalne są w projekcie?

W projekcie dopuszczalne są wyłącznie 3 formy kształcenia pozaszkolnego: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz Inne kursy, niż wymienione wyżej, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. (źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.)

Gdzie będą odbywać się zajęcia?

Kursy mogą odbywać się w dowolnym miejscu na terenie województwa lubelskiego. Miejsce realizacji uzależnione jest od chętnych z danego regionu.

 

Ile trwa kurs?

Kurs trwa dwa semestry. Planowane rozpoczęcie kursu w sierpniu 2022.

Ile kosztuje udział w kursie?


Kurs jest bezpłatny. Zarówno dla osób pracujących jak i bezrobotnych.

Kto może wziąć udział w kursie?

 

 • Osoby dorosłe (powyżej 18 r.ż.)
 • posiadające wykształcenie minimum podstawowe
 • zamieszkujące jeden z wybranych terenów województwa lubelskiego.

  Osoby z powiatów: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski

  Z wyłączeniem: miast i gmin: Lublin, Janów Lubelski, Parczew, Terespol, Włodawa, Szczebrzeszyn, Dęblin, Bełżyce, Poniatowa, Mełgiew.

 • zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy.
 • osoby uczące się, pracujące jak i niepracujące
 • Z WYŁĄCZENIEM: osób prowadzących własną działalność gospodarczą.
Jakie kwalifikacje uzyskam po kursie?

Na koniec kursu otrzymujesz zaświadczenie o jego ukończeniu, a po zdaniu egzaminu państwowego – dyplom poświadczający kwalifikacje i uprawniający do pracy w danym zawodzie.

Jak mogę się zapisać na kurs?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy u nas na stronie (przekierowanie dostępne w każdej sekcji z kursem) lub zadzwoń.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r.

Zapytanie dot. dot.   Kontynuacji Kwalifikacyjnego kursu zawodowego Technik usług kosmetycznych realizowanego w ramach projektu „ Nowy zawód- nowe możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, działanie 12.04 Kształcenie Zawodowe), okres realizacji projektu  od 01.03.20219 do 28.02.2023.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Nowy zawód-nowe możliwości (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. 

Zapytanie ofertowe dot. kontynuacją Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zgodnego z podstawą programową kształcenia w zawodzie 311930 (Kwalifikacja ELE.10 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i Kwalifikacja ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) realizowanego w ramach projektu „ Nowy zawód- nowe możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, działanie 12.04 Kształcenie Zawodowe), okres realizacji projektu  od 01.03.20219 do 28.02.2023.

więcej informacji:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Nowy zawód-nowe możliwości (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. 

Zapytanie ofertowe dot. Realizacji zajęć w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla Uczestników projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, działanie 12.04 Kształcenie Zawodowe), okres realizacji projektu  od 01.03.20219 do 28.02.2023.

więcej informacji:
Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Nowy zawód-nowe możliwości (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2020 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na konwersji treści materiałów szkoleniowych na pliki robocze dla platformy e-learningowej w 1 obszarze tematycznym zgodnym ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”. 

więcej informacji:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230062

KOMUNIKAT 

Zamawiający – firma ATUM Sp. z o.o. – z dniem 30.01.2020 unieważnia zapytanie ofertowe o numerze 01/01/2020 z dnia 21.01.2020 dotyczące wykonanie kompleksowej usługi polegającej na konwersji treści materiałów szkoleniowych na  pliki  robocze  dla  platformy  e-learningowej zgodnej  ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód –nowe możliwości”.

Zapytanie ofertowe nr 01/01/2020 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na konwersji treści materiałów szkoleniowych na pliki robocze dla platformy e-learningowej w 1 obszarze tematycznym zgodnym ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”. 

więcej informacji:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228295

Kontakt

Projekt

Anna Drajer-Serek
projekt@atum.edu.pl
699 829 009

ATUM Sp. z o. o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118
53-238 Wrocław
biuro@atum.edu.pl
71 786 62 87

Realizator