FORMULARZ REKRUTACYJNY

  • 1. Dane kandydata / kandydatki

  • 1.1 Dane personalne

  • 1.2 Adres zamieszkania

  • 1.3 Kontakt

  • 2 Status na rynku pracy

  • 3. DANE SPRAWOZDAWCZE (dane wrażliwe – możliwość odmowy podania informacji)

  • 4. Pozostałe informacje

  • Zgody

  • Prawdziwość zawartych powyżej danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

  • Po kliknięciu "wyślij" otrzymasz na swój adres mailowy wypełniony formularz, który należy podpisać w tym miejscu.