ZAJĘCIA 11-12.02.2023 R.

Ze względu na niedyspozycję prowadzącego zajęcia w terminie 11-12.02.2023 (dla grupy OZE Lublin) są odwołane. Zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie.

Zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2022 r. Zapytanie dot.   realizacji usługi szkoleniowej dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”...

Zapytanie ofertowe z dnia 07.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 07.09.2021 r. Zapytanie dot.   opracowania materiałów szkoleniowych zgodnie z podstawą programową dla zawodów, konwersja treści materiałów szkoleniowych na pliki robocze dla platformy e-learningowej w obszarze tematycznym: Kwalifikacyjny kurs...

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. Zapytanie ofertowe dot. kontynuacją Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zgodnego z podstawą programową kształcenia w zawodzie 311930 (Kwalifikacja ELE.10 Montaż urządzeń i...