Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r.

Zapytanie ofertowe dot. kontynuacją Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zgodnego z podstawą programową kształcenia w zawodzie 311930 (Kwalifikacja ELE.10 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i Kwalifikacja ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) realizowanego w ramach projektu „ Nowy zawód- nowe możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, działanie 12.04 Kształcenie Zawodowe), okres realizacji projektu  od 01.03.20219 do 28.02.2023.

więcej informacji:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Nowy zawód-nowe możliwości (funduszeeuropejskie.gov.pl)