Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. Zapytanie ofertowe dot. kontynuacją Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zgodnego z podstawą programową kształcenia w zawodzie 311930 (Kwalifikacja ELE.10 Montaż urządzeń i...

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. Zapytanie dot. dot.   Kontynuacji Kwalifikacyjnego kursu zawodowego Technik usług kosmetycznych realizowanego w ramach projektu „ Nowy zawód- nowe możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...