Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. Zapytanie ofertowe dot. kontynuacją Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zgodnego z podstawą programową kształcenia w zawodzie 311930 (Kwalifikacja ELE.10 Montaż urządzeń i...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. Zapytanie dot. dot.   Kontynuacji Kwalifikacyjnego kursu zawodowego Technik usług kosmetycznych realizowanego w ramach projektu „ Nowy zawód- nowe możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

czytaj dalej

O PROJEKCIE

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowy zawód – nowe możliwości” skierowanym do mieszkańców województwa lubelskiego.

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe są bezpłatne i umożliwiają szybkie uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie się i zdobycie nowego, atrakcyjnego zawodu.  Kursy zawodowe trwają 2 semestry a zapisanie się do projektu jest bardzo proste – nie musisz zdawać żadnych egzaminów wstępnych, a jedynie dostarczyć dokumenty wymagane przy rekrutacji. Na kurs zawodowy może zapisać się każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma wykształcenie minimum podstawowe. Kursy są skierowane zarówno dla osób uczących się, pracujących jak i bezrobotnych.

Po ukończeniu kursu otrzymujesz świadectwo, a po zdaniu egzaminu państwowego – dyplom poświadczający kwalifikacje i uprawniający do pracy w danym zawodzie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

 • Osoby dorosłe (powyżej 18 r.ż.)
 • posiadające wykształcenie minimum podstawowe
 • zamieszkujące jeden z wybranych terenów województwa lubelskiego*
 • zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy.
 • osoby uczące się, pracujące jak i niepracujące
 • Z WYŁĄCZENIEM: osób prowadzących własną działalność gospodarczą

*Mieszkańcy powiatów: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski

Z WYŁĄCZENIEM miast i gmin: Lublin, Janów Lubelski, Parczew, Terespol, Włodawa, Szczebrzeszyn, Dęblin, Bełżyce, Poniatowa, Mełgiew.

RODZAJE KURSÓW

Ruszyła rekrutacja na kursy:

Kursy w trakcie realizacji:

Technik usług kosmetycznych

Technik odnawialnych źródeł energii

 

DOKUMENTY

 


FORMULARZ REKRUTACYJNY

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

(harmonogram wstępny, może ulec zmianie)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
W KRAŚNIKU

(harmonogram wstępny, może ulec zmianie)

 

FAQ

Jakie formy wsparcia dopuszczalne są w projekcie?

W projekcie dopuszczalne są wyłącznie 3 formy kształcenia pozaszkolnego: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz Inne kursy, niż wymienione wyżej, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. (źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.)

Gdzie będą odbywać się zajęcia?

Kursy na które prowadzona jest obecnie rekrutacja, odbywać  się będą w:

ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA ZDZ W LUBLINIE FILIA W KRAŚNIKU
ul. Lubelska 116, 23-200 Kraśnik

 

Ile trwa kurs?


Kurs trwa 2 semestry. Rozpoczęcie zajęć w połowie września 2019.

Ile kosztuje udział w kursie?


Kurs jest bezpłatny. Zarówno dla osób pracujących jak i bezrobotnych.

Kto może wziąć udział w kursie?

 

 • Osoby dorosłe (powyżej 18 r.ż.)
 • posiadające wykształcenie minimum podstawowe
 • zamieszkujące jeden z wybranych terenów województwa lubelskiego.

  Osoby z powiatów: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski

  Z wyłączeniem: miast i gmin: Lublin, Janów Lubelski, Parczew, Terespol, Włodawa, Szczebrzeszyn, Dęblin, Bełżyce, Poniatowa, Mełgiew.

 • zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy.
 • osoby uczące się, pracujące jak i niepracujące
 • Z WYŁĄCZENIEM: osób prowadzących własną działalność gospodarczą.
Jakie kwalifikacje uzyskam po kursie?
Absolwenci kursu ,,Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” otrzymują:
– zaświadczenie o ukończeniu KKZ, zgodne z Rozporządzeniem MEN potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych
– tytuł i dyplom państwowy Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (po zdanych zewnętrznych egzaminach przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną)
– Europass, dokument potwierdzający nabyte kwalifikacje uznawany w krajach UE
– mogą uzyskać w Urzędzie Dozoru Technicznego certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii dla wszystkich pięciu technologii (instalacje fotowoltaiczne, systemy grzewcze, pompy ciepła, kotły na biomasę oraz płytkie systemy geotermalne), bez szkolenia podstawowego i konieczności przystępowania do egzaminu w Urzędzie (oszczędność 12 585,05zł!)
 
Uzyskane  kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.
 
Uczestnik, który ukończy kurs i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. Zdobycie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

Absolwenci kursu ,,Technik usług kosmetycznych” otrzymują:
– zaświadczenie o ukończeniu KKZ, zgodne z Rozporządzeniem MEN potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych
– tytuł i dyplom państwowy Technika usług kosmetycznych (po zdanych zewnętrznych egzaminach przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną)
– Europass, dokument potwierdzający nabyte kwalifikacje uznawany w krajach UE
 
Uzyskane  kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.
 
Uczestnik, który ukończy kurs i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. Zdobycie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

 

Jak mogę się zapisać na kurs?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dostarcz go do placówki, w której chcesz realizować kurs. Formularz możesz również przesłać drogą mailową lub wypełnić go online.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. 

Zapytanie dot. dot.   Kontynuacji Kwalifikacyjnego kursu zawodowego Technik usług kosmetycznych realizowanego w ramach projektu „ Nowy zawód- nowe możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, działanie 12.04 Kształcenie Zawodowe), okres realizacji projektu  od 01.03.20219 do 28.02.2023.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Nowy zawód-nowe możliwości (funduszeeuropejskie.gov.pl)


Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r.
 

Zapytanie ofertowe dot. kontynuacją Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zgodnego z podstawą programową kształcenia w zawodzie 311930 (Kwalifikacja ELE.10 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i Kwalifikacja ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) realizowanego w ramach projektu „ Nowy zawód- nowe możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, działanie 12.04 Kształcenie Zawodowe), okres realizacji projektu  od 01.03.20219 do 28.02.2023.

więcej informacji:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Nowy zawód-nowe możliwości (funduszeeuropejskie.gov.pl)


 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r. 

Zapytanie ofertowe dot. Realizacji zajęć w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla Uczestników projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, działanie 12.04 Kształcenie Zawodowe), okres realizacji projektu  od 01.03.20219 do 28.02.2023.

więcej informacji:
Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Nowy zawód-nowe możliwości (funduszeeuropejskie.gov.pl)

 Zapytanie ofertowe nr 02/01/2020
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na konwersji treści materiałów szkoleniowych na pliki robocze dla platformy e-learningowej w 1 obszarze tematycznym zgodnym ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”. 

więcej informacji: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230062

 


 

KOMUNIKAT 

Zamawiający – firma ATUM Sp. z o.o. – z dniem 30.01.2020 unieważnia zapytanie ofertowe o numerze 01/01/2020 z dnia 21.01.2020 dotyczące wykonanie kompleksowej usługi polegającej na konwersji treści materiałów szkoleniowych na  pliki  robocze  dla  platformy  e-learningowej zgodnej  ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód –nowe możliwości”.


 

Zapytanie ofertowe nr 01/01/2020 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na konwersji treści materiałów szkoleniowych na pliki robocze dla platformy e-learningowej w 1 obszarze tematycznym zgodnym ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”. 

więcej informacji: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228295

O PROJEKCIE

Projekt „Nowy zawód – nowe możliwości” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe przez firmę ATUM Sp. z o.o. w partnerstwie z firmą Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia – Marta Dajewska. Celem projektu jest w okresie 01.03.2019-28.02.2022 uzyskanie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez 133 osób, poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ) i uzyskanie możliwości potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez udział w egzeminach zewnętrznych przez 150 osób dorosłych (75K, 75M), z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, podniesieniem lub uzupełnienem kwalifacji i uprawnionych do przystąpienia do egzaminów zawodowych, które zamieszkują województwo lubelskie (WL). Wszyscy uczestnicy projektu (UP) uzyskają po kursach możliwość zdania egzaminu zewnętrznego przy Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych (OKE) oraz zdobycia nowych kwalifikacji w zawodach wpisujących się w inteligentne specjalizacje (IS) i sektory szybkiego wzrostu (SSW) regionu wynikające z Regionalnej Strategii Innowacji WL do 2020. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Całkowita wartość projektu wynosi 2 088 000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich: 1 879 200,00 zł oraz wkład własny: 208 800,00 zł.

KONTAKT

 

Masz dodatkowe pytania? Chcesz dokonać zgłoszenia na kurs? Nie wiesz, czy kwalifikujesz się do udziału w projekcie?

Skontaktuj się z naszym zespołem projektowym!

Anna Drajer-Serek

projekt@atum.edu.pl
kom. 699 829 009

 

Lider Projektu

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7 pokój 118 (I piętro)
53- 238 Wrocław

czynne od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00

kom. 576 045 945, kom. ‭576 561 666‬, tel. 71 7866287

projekt@atum.edu.pl | facebook.com/Atumedu